Ubezpieczenia PZU: OC, AC i inne polisy taniej nawet do 70%

Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody w PZU

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i aby przyspieszyć proces likwidacji szkody, w PZU można zgłosić szkodę na kilka różnych sposobów. Dużym udogodnieniem jest na pewno to, że szkodę może zgłosić nie tylko sprawca zdarzenia, ale też poszkodowany.

Kalkulator OC I AC

Jak więc można poinformować ubezpieczyciela o konieczności uruchomienia procesu likwidacji szkody? Oto kilka ścieżek postępowania:
internetowo:

za pomocą formularza on-line -formularz dostępny jest na stronie ubezpieczyciela pod adresem https://zgloszenie.pzu.pl/web/pzu/zgloszenie-szkody?lang=PL. Jest on bardzo prosty do wypełnienia, pytania obejmują wszystkie niezbędne dane, których będzie potrzebował ubezpieczyciel aby jak najszybciej rozpocząć proces likwidacji szkody.
telefonicznie, dzwoniąc pod numer 801 102 102 lub (22) 566 55 55
konsultant przyjmie powiadomienie, zapyta o niezbędne dane i poinformuje o tym jakie dokumenty będą jeszcze potrzebne oraz gdzie można je dostarczyć
osobiście w wybranym oddziale PZU:
przedstawiciel ubezpieczyciela pomoże wypełnić odpowiednie dokumenty powiadamiające o zaistnieniu szkody i jej okolicznościach.
na piśmie – pocztą lub e-mailem:decydując się na taki sposób zgłoszenia szkody, należy pamiętać aby nie zapomnieć o podaniu najważniejszych dla towarzystwa danych, takich jak: dane poszkodowanego, sprawcy szkody, daty i miejsca zdarzenia oraz opisu sytuacji i jej przebiegu. Można również podać dane świadków zdarzenia oraz komendy Policji, z której oddelegowano funkcjonariuszy, opisania szkód oraz wysokości roszczeń.

Adresy, an które można kierować korespondencję to:
mailowy: kontakt@pzu.pl
pocztowy: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA)
ul. Postępu 18 a
02-676 Warszawa

Sposób jakim zgłosi się fakt zaistnienia zdarzenia, zależy od osoby zgłaszającej.