Ubezpieczenia PZU: OC, AC i inne polisy taniej nawet do 70%

Wypowiedzenie umowy OC w PZU

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC komunikacyjnego

Wraz ze zmianami jakie zaszły w ustawie z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zmieniły się także zasady na jakich można wypowiadać całoroczne ubezpieczenie OC. Obecnie liczy się data stempla pocztowego jaki widnieje na liście poleconym, a list wysłać można najpóźniej na 1 dzień przed końcem ubezpieczenia. Warto zaznaczyć, że zmianie uległy również przepisy dotyczące wypowiedzenie umowy po nabyciu samochodu i teraz można to zrobić w dowolnym momencie trwania OC po zbywcy.

 
Ważne aktualizacje:

Od 01 stycznia 2014 mogą Państwo zrezygnować z umowy ubezpieczenia OC wypełniając formularz wypowiedzenia, który trzeba odesłać na nasz adres.

Od 10 lutego 2014 mogą Państwo obliczyć składkę AC porównując ją
z 15-stoma innymi ubezpieczycielami! Przejdź do kalkulatora OC AC, wprowadź rzetelnie dane
i zaoszczędź nawet do 70% wartości obecnej polisy.

 

W towarzystwie PZU nie ma oficjalnego druku, który przedstawiałby szablon wypowiedzenia umowy OC wraz z ostatnim dniem na jaki została zawarta, dlatego też honorowane są wszelkie dokumenty tego typu, napisane w odpowiedniej formie. Przede wszystkim należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, markę i model samochodu, którego umowa ma być wypowiedziana, nr polisy, datę jej zakończenia oraz podstawę prawną, na podstawie której wypowiada się OC. Może to być przykładowo sformułowane w następujący sposób:

„Niniejszym zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wypowiadam umowę ubezpieczenia OC posiadaczy

pojazdów mechanicznych”

Nie należy też zapomnieć o wpisaniu dokładnej nazwy oraz adresu ubezpieczyciela w prawym górnym rogu kartki oraz nazwy dokumentu, czyli „Wypowiedzenie umowy OC”

Wypełnij formularz wypowiedzenia OC

Wypowiedzenie AC

Ponieważ ubezpieczenie autocasco nie jest obowiązkowe, jego wypowiedzenie przebiega inaczej niż OC. W przypadku:

  • sprzedaży samochodu

umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu i nie przechodzi na nowego właściciela. Nie należy też martwić się koniecznością pisania dodatkowego ubezpieczenia, ponieważ rozwiązanie umowy następuje wraz ze                  zbyciem samochodu. Wystarczy więc przesłać do PZU powiadomienie o sprzedaży pojazdu.

  • wypowiedzenia umowy OC z ostatnim dniem obowiązywania

jeżeli AC było zakupione wraz z OC, a podstawowe ubezpieczenie zostaje wypowiedziane, również umowa autocasco ulega rozwiązaniu. Polisy AC najczęściej zawierane są na rok, tak jak OC, jednak w ich przypadku nie                   ma miejsca automatyzacja, czyli nie przedłużają się one automatycznie na kolejny okres.

Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia PZU, jeżeli umowa AC była zawierana na dłużej niż 6 miesięcy, można wypowiedzieć ją w ciągu 30 dni od daty zawarcia.

Sprzedaż samochodu

Z konieczności napisania wypowiedzenia będzie trzeba jeszcze skorzystać wraz ze zbyciem obecnego pojazdu. W tym przypadku PZU przygotowało gotowy do wydrukowania i wypełnienia formularz dostępny na stronie internetowej: http://static.pzu.pl/files/poradnik/pliki_do_pobrania/Oswiadczenie%20o%20sprzedazy%20pojazdu.pdf

Oba dokumenty można dostarczyć do PZU kilkoma różnymi sposobami:

  • osobiście:

można pozostawić wypowiedzenie w jednym z wielu oddziałów towarzystwa w całej Polsce. Dzięki stronie http://www.pzu.pl/mapa-agentow-i-placowek w łatwy sposób można znaleźć placówkę znajdującą się najbliżej miejsca zamieszkania. Należy pamiętać, aby w szczególności przy wypowiedzeniu umowy z ostatnim dniem jej obowiązywania, poprosić o potwierdzenie przyjęcia dokumentu.

  • emailowo:

przez przesłanie skanu wypełnionego dokumentu na adres e-mail kontakt@pzu.pl

  • tradycyjną pocztą:


wszelkiego rodzaju korespondencję najlepiej jest kierować na adres:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA)
ul. Postępu 18 a
02-676 Warszawa

Kalkulator OC I AC