Ubezpieczenia PZU: OC, AC i inne polisy taniej nawet do 70%

Ubezpieczenie Minicasco w PZU

Co ubezpiecza się w ramach Minicasco

Ubezpieczeniem Minicasco w PZU objęte są wszelkie szkody powstałe podczas wypadku, dotyczące uszkodzenia, zniszczenia lub utraty samochodu, jego części lub wyposażenia. Towarzystwo zastrzega jednak, że nie mogą to być szkody, spowodowane przez zderzenie się pojazdu z innym autem lub przedmiotem. Tak więc Minicasco obejmuje wszelkie uszkodzenia, które powstaną, gdy pojazd zderzy się ze zwierzęciem lub człowiekiem, nawet z winy kierowcy, a także wszelkie zdarzenie od niego niezależne.

Dodatkowo przy standardowej umowie tego typu polisy ubezpieczonego obowiązuje 20% udział własny, jednak kwota ta nie może być mniejsza niż 500 zł.

 
Ważna aktualizacja: Od 10 lutego 2014 mogą Państwo obliczyć składkę AC porównując ją
z 15-stoma innymi ubezpieczycielami! Przejdź do kalkulatora OC AC, wprowadź rzetelnie dane
i zaoszczędź nawet do 70% wartości obecnej polisy.

 

Zwrot poniesionych przez ubezpieczonego kosztów

Towarzystwo zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez właściciela pojazdu w sytuacji gdy:

 • musiał on zabezpieczyć uszkodzony pojazd, jednak dotyczy to jedynie 3 dni po dokonaniu przez PZU oględzin samochodu,
 • należało wezwać pomoc drogową, która przetransportowała uszkodzone auto z miejsca zdarzenia, jednak koszty będą zwrócone jedynie wtedy, gdy poszkodowany nie był objęty dodatkową ochroną assistance w PZU.

Ubezpieczyciel wyraźnie jednak zaznacza, że koszty te nie mogą przekroczyć 10% sumy ubezpieczenia. Zostaną również zwrócone koszty podjętych działań mających na celu uniknięcia szkody lub zmniejszenia jej strat oraz dodatkowego przeglądy technicznego.

Kalkulator OC I AC

 

Wyłączenia, czyli odmowa wypłaty odszkodowania

PZU nie wypłaci odszkodowania za szkody, gdy:

postały one umyślnie lub przez rażące niedbalstwo

 • dokonane były przez osobę mieszkającą we wspólnym gospodarstwie, wraz z właścicielem pojazdu
 • powstały w skutek nie posiadania przez kierowcę odpowiednich uprawnień lub będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających
 • samochód nie był zarejestrowany, nie posiadła dowodu rejestracyjnego oraz ważnych badań technicznych
 • spowodowane były działaniami wojennymi
 • pojazd używany był jako narzędzie przestępstwa
 • powstały one w związku z eksploatacją pojazdu
 • są skutkiem używania samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwego załadunku i przewozu ładunków
 • powstały przez przywłaszczenie samochodu lub nie upłynął termin zgodnego z prawem przejęcia pojazdu
 • szkodzie ulega wyposażenie samochodu, np. radioodtwarzacz, a nie było one właściwie zabezpieczone
 • powstały one w związku z awarią auta
 • samochód został skradziony, a kierowca pozostawił pojazd otwarty bez właściwego nadzoru, pozostawił w środku klucze i dokument (co nie dotyczy kradzieży z rozbojem) oraz gdy nie włączył wszystkich urządzeń antykradzieżowych, były one niesprawne lub nie zainstalowane
 • powstaną one w wyposażeniu pojazdu ale nie były one uwzględnione w umowie Minicasco lub zostały do samochodu wmontowane już po zawarciu polisy
 • samochód wykorzystywany był do nauki jazdy lub wyścigów i konkursów

 

Wartość pojazdu

Określana jest w umowie, jest więc wartością pojazdu na dzień zawarcie polisy. Zgodnie z warunkami ubezpieczenia jest to suma redukcyjna, która będzie zmniejszać się o każde wypłacone odszkodowanie.

Ogólne zasady ustalania odszkodowania

Ubezpieczyciel zastrzega, że odszkodowanie nie może swoją wartością przewyższać sumy ubezpieczenia oraz jeżeli w umowie nie ma zawartych innych warunków, obowiązuje 20% udział własny, który jednocześnie nie może być mniejszy niż 500 zł.

 

Kradzież

W przypadku kradzieży pojazdu, PZU określać będzie jego wartość na dzień szkody, a także odliczać wszelkie udziały własne jakie zawarte będą w umowie

 

Częściowe uszkodzenie samochodu

Po wypadku ubezpieczyciel wykona lub zleci wykonie protokołu szkód, aby na jego podstawie można było dokonać naprawy. Jeżeli podczas remontu samochodu zostaną znalezione uszkodzenia nie uwzględnione w protokole, każdorazowo należy kontaktować się z PZU. Wszystkie kalkulacje kosztów naprawy oparte są o aktualne ceny obowiązujące na terenie Polski. Wszelkie normy czasowe, ceny części zamiennych oraz robocizny ustalane są na postawie systemy Audatex lub katalogu Eurotax.

W razie użycia nowych części ich cena będzie odpowiednio pomniejszona o zużycie eksploatacyjne. Jeśli w katalogu lub systemie, dostępne będą różne rodzaje części, o takiej samej lub podobnej jakości, do obliczeń kosztów naprawy będą brane te, o najniższej cenie

 

Kasacja pojzadu

Do ustalenie czy uszkodzenia są na tyle poważne, że pojazd kwalifikuje się do szkody całkowitej, PZU również przelicza koszty naprawy, czyli wartości zamiennych części, czas naprawy i koszty robocizny. Jeśli okaże się, że naprawa pojazdu nie jest opłacalna zostaje wypłacone pełne odszkodowanie pomniejszone o wszelkie udziały własne, ustalone podczas zawierania polisy.

Ubezpieczenie Minicasco obowiązuje jedynie na terenie Polski.