Ubezpieczenia PZU: OC, AC i inne polisy taniej nawet do 70%

Karta PZU – Assistance, którego potrzebujesz

Karta PZU Pakiet Startowy

 

Zakres Pakietu Startowego

Jest to ostatni wariant Karty PZU Pomoc, po Kartach PZU Pomoc Polska i Europa, a usługa świadczona jest przez 60 dni na terenie Polski i obejmuje:

 • holowanie samochodu po wypadku, użyciu złego paliwa lub awarii do wskazanego miejsca, jednak na odległość nie większą niż 50 km od miejsca zdarzeniach
 • naprawę samochodu na miejscu zdarzenia po awarii, wypadku lub zatankowaniu niewłaściwego paliwa
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów postoju samochodu na parkingu, maksymalnie przez 3 dni, w przypadku gdy nie ma możliwości odholowania samochodu do warsztatu z powodu późnych godzin nocnych lub dni wolnych od pracy. Pomoc ta przysługuje po awarii samochodu, jego wypadku lub użyciu niewłaściwego paliwa
 • dowiezienie paliwa, gdy skończy się ono na trasie, jednak opłacie podlega koszt samego paliwa
 • pomoc w przypadku, zatrzaśnięcia kluczyków, ich kradzieży, zniszczenia lub innej utraty, polegającej na otwarciu samochodu na miejscu, odholowaniu go do warsztatu lub transporcie kierowcy do miejsca zamieszkania, w celu zabrania drugiego kompletu i odwiezieniu go do samochodu
 • w razie awarii ogumienia, organizację i pokrycie kosztów naprawy opon na miejscu zdarzenia lub odholowania samochodu do najbliższego warsztatu. Koszty które pokryje PZU, wiążą jedynie z robocizną, a nie ceną materiałów potrzebnych do naprawy
 • organizację i pokrycie kosztów uruchomienia silnika, gdy rozładował się akumulator, chyba że rozładowanie jest wynikiem zużycia eksploatacyjnego samochodu
 • wymianę przepalonej żarówki na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu. Pomoc nie obejmuje ceny nowej żarówki
 • transport ubezpieczonych do miejsca zamieszkania, miejsca docelowego podróży lub hotelu, po wypadku samochodu, jego awarii lub po użyciu niewłaściwego rodzaju paliwa. Pomoc jest świadczona z limitem maksymalnej odległości od miejsca zdarzenia – 50 km
 • przewiezienie ubezpieczonych do warsztatu, do którego będzie odholowany uszkodzony samochód. Świadczenie obejmuje również transport bagażu podręcznego
 • pomoc infolinii, mogącej udzielić informacji na temat sieci warsztatów, postępowania po wypadku, wynajęcia samochodu zastępczego, telefonów pomocy drogowej, itp.

 

Kalkulator OC I AC

 

Okoliczności, w których nie obowiązuje pomoc

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela są standardowe i takie same jak, w każdym wariancie Karty PZU Pomoc, a więc obejmują szkody:

 • spowodowane umyślnie lub przez rażące niedbalstwo
 • spowodowane, gdy kierujący lub osoba uprawniona prowadziła pojazd pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, nie posiadała uprawnień do prowadzenie pojazdu lub zbiegła z miejsca wypadku, w którym inny uczestnik ruchu odniósł obrażenia lub zmarł
 • powstałe na pojeździe nie zarejestrowany, nie posiadającym dowodu rejestracyjnego lub ważnych badań technicznych
 • spowodowane działaniami wojennymi lub świadczeniami na rzecz wojska
 • powstałe w wyniku eksploatacji samochodu
 • powstałe przez używanie samochód niezgodnie z przeznaczeniem lub złe przewożenia bagażu
 • które powstały w wyniku udziału w bójce, chyba że była to obrona własna
 • powstałe w wyniku samobójstwa lub prób samobójczych
 • które są wynikiem powtarzających się awarii, w krótkim odstępie czasu, a PZU realizowało co do nich wcześniej świadczenia

 

Twój Asystent PZU

Będąc klubowiczem można również skorzystać z usługi Twój Asystent PZU, który pomoże w organizacji i załatwianiu:

 • holowania samochodu
 • wynajęcia pojazdu
 • sprzedaży lub zakupie auta
 • oceny stanu technicznego samochodu, którego kupnem zainteresowany jest ubezpieczony
 • kierowcy zastępczego
 • fachowej pomoc w domu
 • tłumacza angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego
 • korepetytora
 • opieki nad dziećmi, jednak nie dłużej niż na 2 godziny
 • opieki nad zwierzętami, doraźna na 48 godzin lub nawet na 2 tygodnie maksimum
 • dostawy zakupów
 • pralni na telefon
 • biletów na imprezy sportowe i kulturalne
 • porady prawnej

 

Oferty dodatkowe

Korzystać można również z promocji i ofert specjalnych, takich jak np.:

 • tania wymiana opon
 • zniżka za mieszkanie kupione w ramach inwestycji InCity w Warszawie lub Trzy Stawy w Katowicach
 • zniżki w sklepie internetowym PZU
 • oferty SPA dla klubowiczów

 

Kiedy Karta PZU Pomoc wygasa

Ochrona jaką objęta jest osoba zakupująca Kartę PZU Pomoc wygasa wraz z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta. Jest jednak jeszcze kilka sytuacji, w których umowa może zostać rozwiązana wcześniej:

 • jeśli PZU zobowiązane będzie do wypłaty świadczenia jeszcze przed opłaceniem składki
 • gdy ubezpieczony wyrejestruje samochód lub przeniesie prawa własności na inną osobę
 • w sytuacji gdy ubezpieczony odstąpi od umowy

 

Start ubezpieczenia

Ubezpieczenie zaczyna obowiązywać po aktywacji zakupionej karty, co należy zrobić możliwie jak najszybciej. Dodatkowo dla niektórych usług, które wiążą się z awarią samochodu obowiązuje 15 dniowy okres karencji, jeśli jednak ważność karty jest przedłużana o kolejny okres, nie obowiązuje już ona.

Koszt zakupu Karty na okres 60 dni wynosi 48 zł

 

Korzystanie z Karty PZU Pomoc

Aby skorzystać z pomocy, w razie wystąpienia sytuacji na drodze, która objęta jest tym wariantem ochrony, można:

 • zadzwonić pod numer 801 102 102, który czynny jest cały rok i przez całą dobę
 • wysłać SMS pod numer 4102 o treści: Pomoc
 • napisać wiadomość e-mail na adres biuro@pzupomoc.pl

 

Podczas kontaktu należy podać niezbędne informacje:

 • imię, nazwisko i adres osób wymagających pomocy, czyli kierowcy lub pasażerów chronionego pojazdu
 • markę, numer rejestracyjny samochodu lub inne dane, które okażą się niezbędne do jego zidentyfikowania na miejscu zdarzenia i zapewnienia odpowiedniej pomocy
 • możliwie najdokładniejsze miejsce zdarzenia i numer telefonu , pod którym osiągalna jest osoba zawiadamiająca o zdarzeniu
 • opis problemu i rodzaj potrzebnej pomocy

 

Karta PZU Pomoc w Drodze Europa

 

Ochrona ubezpieczeniowa

W tym wariancie również zapewniana jest możliwość skorzystania z usług dodatkowych oraz wszelkiego rodzaju pomocy na drodze, będącej poszerzeniem oferty z wariantu Polska. Usługi drogowe oferowane są na terenie całej Europy (z wyłączeniem Rosji, Ukrainy i Mołdawii) oraz Iranu, Izraela, Maroka, Tunezji i Turcji.

Zakres pomocy w podróży jest następujący:

 • holowanie po awarii, wypadku lub zatankowaniu niewłaściwego paliwa, do wskazanego miejsca, jednak nie dalej niż 150 km
 • naprawa na miejscu darzenia po awarii, wypadku i użyciu niewłaściwego paliwa. Usługa ta nie obejmuje cen części i materiałów użytych do naprawy
 • organizację i pokrycie kosztów parkowania samochodu, maksymalnie 3 dni w sytuacji, gdy nie ma możliwości odstawienia samochodu do warsztatu, np. z powodu później godziny lub dnia wolnego od pracy
 • organizacja złomowania samochodu po awarii, wypadku lub odnalezionego po kradzieży. Usługa ta jest dostępna po przedstawieniu pisemnego wniosku właściciela pojazdu
 • zapewnienie pojazdu zastępczego na maksymalnie 7 dni, po awarii, wypadku lub kradzieży. PZU pokryje koszt samochodu tej samej klasy jakiej jest ubezpieczony, ale nie wyższej niż klasa C
 • zapewnienie noclegu na maksymalnie 3 dni dla kierowcy i pasażerów w samochodzie, jednak liczba ta nie może przekraczać ilości miejsc w samochodzie według dowodu rejestracyjnego
 • pokrycie kosztów transportu kierowcy i pasażerów do warsztatu, w którym będzie naprawiany pojazd
 • w przypadku awarii, wypadku lub kradzieży samochodu lub urazu kierowcy organizacja i pokrycie kosztów przejazdu ubezpieczonych do miejsca docelowego podróży lub zamieszkania, w zależności od tego, która odległość jest mniejsza od miejsca zdarzenia. Pomoc jednak nie będzie dostępna, jeśli ubezpieczeni zdecydują się na wynajęcie noclegu
 • pokrycie kosztów transportu jednej osoby do warsztatu w celu odebrania naprawionego samochodu
 • zorganizowanie kierowcy zastępczego, w przypadku wystąpienia urazu u kierowcy
 • zorganizowanie i opłacenie przejazdu i zakwaterowania na 3 dni dla 1 osoby, odwiedzającej poszkodowanego kierowcę lub pasażera
 • pokrycie kosztów i zorganizowanie transportu zmarłego kierowcy lub pasażera do miejsca pochówku
 • w razie wyczerpania paliwa jego dowóz, ale z wyłączeniem kosztów samego paliwa
 • w razie zgubienia kluczyków, ich zatrzaśnięcia, kradzieży lub innej ich utraty, PZU zapewnia otwarcie samochodu na miejscu, a w przypadku gdy nie można tego zrobić, zawiezienie (na terenie Polski) ubezpieczonego po inny komplet lub odholowanie pojazdu do najbliższego warsztatu
 • pokrycie kosztów wymiany opon na miejscu zdarzenia, w przypadku ich uszkodzenia, lub odholowanie samochodu do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego
 • pokrycie kosztów uruchomienia samochodu, w razie rozładowania akumulatora
 • wymiana przepalonej żarówki na miejscu zdarzenia lub holowanie samochodu do najbliższego warsztatu
 • odholowanie sprawnej przyczepki samochodowej po awarii, wypadku lub kradzieży ubezpieczonego samochodu, do wskazanego miejsca, jednak nie dalej niż 150 km
 • organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego, czyli przejazdu do szpitala z miejsca zdarzenia, przewiezienie do szpitala specjalistycznego w razie konieczności lub transport do szpitala położonego bliżej domu poszkodowanego
 • zapewnienie opieki nad niepełnoletnimi dziećmi poszkodowanego kierowcy lub pasażera, przez maksymalnie 3 dni, do momentu przekazania ich pod opiekę innego opiekuna prawnego. Pomoc ta jest świadczona na podstawie pisemnego wniosku ubezpieczonego
 • zorganizowanie opieki dla zwierzęcia poszkodowanego, polegającą na jego przewiezieniu do najbliższego hotelu dla zwierząt lub lecznicy. Pomoc ta również jest świadczona na podstawie pisemnego wniosku
 • świadczenie usług informacyjnych, np. o postępowaniu po wypadku, podaniu numeru pomocy drogowej, podaniu informacji o sieciach warsztatów naprawczych, uzyskanie informacji o zorganizowaniu płatnej pomocy, itd.
 • udzielenie pomocy przez tłumacza posługującego się językiem angielskim, w razie wypadku, awarii, kradzieży pojazdu lub wystąpienie urazów ciała u kierowcy lub pasażera. Tłumacz pomoże porozumieć się z zdarzenie miało miejsce poza granicami Polski
 • pokrycie kosztów przesłania do zagranicznego warsztatu części zamiennych, nie możliwych do uzyskania w miejscu naprawy uszkodzonego samochodu. Usługa nie pokrywa kosztów samych części.
 • udzielenie pożyczki po wypadku lub awarii za granicą, w celu naprawy samochodu, nie wyższej jednak niż faktyczne koszty naprawy pojazdu. Pomoc świadczona po wcześniejszym poręczeniu przez wskazaną osobę
 • udzielenie pożyczki w celu opłacenia kaucji, mającej zwolnić osobę ubezpieczoną z aresztu. Pożyczka nie może być wyższa niż 10 000€ i jest zwrotna w terminie 60 dni
 • pokrycie kosztów i zorganizowanie zastępstwa procesowego w rozprawie toczącej się przeciw ubezpieczonemu w związku z kolizją lub wypadkiem. Jednak wszelkie koszty nie mogą przekroczyć 1 000€.

 

W sytuacji gdy właściciel samochodu decyduje się na opcję 60 dniową, obowiązuje 14 dniowy okres karencyjny, czyli opóźniający rozpoczęcie części ochrony, w stosunku do utraty kluczyków, braku paliwa, rozładowania akumulatora, awarii opon oraz awarii samochodu.

 

Wygaśnięcie Karty

Ochrona jaką objęta jest osoba zakupująca Kartę PZU Pomoc wygasa wraz z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta. Jest jednak jeszcze kilka sytuacji, w których umowa może zostać rozwiązana wcześniej:

 • jeśli PZU zobowiązane będzie do wypłaty świadczenia jeszcze przed opłaceniem składki
 • gdy ubezpieczony wyrejestruje samochód lub przeniesie prawa własności na inną osobę
 • w sytuacji gdy ubezpieczony odstąpi od umowy

 

Zajścia, których ubezpieczenie nie dotyczy

W stosunku do osób posiadających Kartę PZU Pomoc, ubezpieczeniem nie zostaną objęte szkody :

 • spowodowanie umyślnie lub przez rażące niedbalstwo
 • gdy kierujący lub osoba uprawniona prowadziła pojazd pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, nie posiadała uprawnień do prowadzenie pojazdu lub zbiegła z miejsca wypadku, w którym inny uczestnik ruchu odniósł obrażenia lub zmarł
 • jeśli pojazd jest nie zarejestrowany, nie posiada dowodu rejestracyjnego lub ważnych badań technicznych
 • spowodowane działaniami wojennymi lub świadczeniami na rzecz wojska
 • powstałe w wyniku eksploatacji samochodu
 • gdy samochód używany był niezgodnie z przeznaczeniem lub złego przewożenia bagażu
 • które powstały po udziale w bójce, chyba że była to obrona własna
 • powstałe w wyniku samobójstwa lub prób samobójczych
 • które są wynikiem powtarzających się awarii, w krótkim odstępie czasu, a PZU realizowało co do nich wcześniej świadczenia

 

PZU zaznacza również, że ochroną nie są objęte osoby, które przewożone są za opłatą, a każdą decyzją o podjęciu naprawy na własny koszt należy skonsultować z ubezpieczycielem.

 

Uzyskanie Karty PZU Pomoc

Tak jak w przypadku wariantu PZU Pomoc w Drodze Polska, posiadacz opcji Europa również jest upoważniony, do korzystania z usług Asystenta PZU, ofert specjalnych, programów rabatowych oraz usług concierge w ramach członkostwa w klubie.

Ten wariant również posiada 2 opcje ubezpieczenia, mianowicie: na 60 dni i na 365 dni, w zależności od tego czy kierowca chce być ubezpieczony cały rok czy jedynie na w określonym terminie. Ceny Kart PZU Pomoc to 167 zł za ochronę na 60 dni oraz 300 zł za ochronę na 365 dni.

 

Dodatkowe korzyści

Wykupienie Karty PZU Pomoc umożliwia, ubezpieczonemu korzystanie z promocji i ofert specjalnych, takich jak:

 • tania wymiana opon
 • zniżka za mieszkanie kupione w ramach inwestycji InCity w Warszawie lub Trzy Stawy w Katowicach
 • zniżki w sklepie internetowym PZU
 • oferty SPA dla klubowiczów

 

Twój Asystent PZU

Korzystanie z usług Asystenta PZU, który pomoże zorganizować:

 • holowanie samochodu
 • wynajęcie pojazdu
 • sprzedaż lub zakup auta
 • ocenę stanu technicznego samochodu, którego kupnem zainteresowany jest ubezpieczony
 • kierowcę zastępczego
 • fachową pomoc w domu
 • tłumacza angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego
 • korepetytora
 • opiekę nad dziećmi, jednak nie dłużej niż na 2 godziny
 • opiekę nad zwierzętami, doraźna na 48 godzin lub nawet na 2 tygodnie maksimum
 • dostawę zakupów
 • pralnie na telefon
 • bilety na imprezy sportowe i kulturalne
 • poradę prawną

można korzystać będąc członkiem Klubu i posiadając Kartę PZU Pomoc. Aby zlecić zadanie Asystentowi PZU, należy wypełnić specjalny formularz i wysłać go mailowo lub zadzwonić na infolinię, pod numer 801 102 102

 

Usługa Concierge

Dodatkowym wzbogaceniem oferty jest również możliwość skorzystania, dla osób posiadających platynową kartę kredytową, z usług concierge, czyli osoby pomagającej zorganizować:

 • dostarczenie kwiatów
 • dozór mieszkania lub domu
 • dowóz akumulatora, jeśli ten w pojeździe wyczerpał się lub uszkodził
 • przegląd lub wynajem samochodu
 • tłumacza
 • opiekę nad dziećmi
 • mycie, naprawę lub przegląd samochodu
 • rezerwacje stolików w restauracjach, miejsc w kinach, teatrach, operach i innych wydarzeniach kulturalnych
 • rezerwację sal konferencyjnych
 • itp.

Należy pamiętać jednak, że concierge jedynie organizuje wszelką pomoc i usługi, a opłata za nie spoczywa już na osobie korzystającej z jego usług.

 

Wszystkie usługi są dostępne po aktywacji Karty PZU Pomoc, której należy dokonać możliwie jak najszybciej po jej otrzymaniu.

 

Korzystanie z Karty PZU Pomoc

Aby skorzystać z pomocy, w razie wystąpienia sytuacji na drodze, która objęta jest tym wariantem ochrony, można:

 • zadzwonić pod numer 801 102 102, który czynny jest cały rok i przez całą dobę
 • wysłać SMS pod numer 4102 o treści: Pomoc
 • napisać wiadomość e-mail na adres biuro@pzupomoc.pl

Podczas kontaktu należy podać niezbędne informacje:

 • imię, nazwisko i adres osób wymagających pomocy, czyli kierowcy lub pasażerów chronionego pojazdu
 • markę, numer rejestracyjny samochodu lub inne dane, które okażą się niezbędne do jego zidentyfikowania na miejscu zdarzenia i zapewnienia odpowiedniej pomocy
 • możliwie najdokładniejsze miejsce zdarzenia i numer telefonu , pod którym osiągalna jest osoba zawiadamiająca o zdarzeniu
 • opis problemu i rodzaj potrzebnej pomocy

 

Karta PZU Pomoc

 

 

Członkostwo w Klubie PZU Pomoc

Członkostwo w Klubie PZU Pomoc, to nie tylko zapewnienie spokoju w podróży, ale i szereg dodatkowych udogodnień i uprawnień przysługującym klubowiczom. Oferta obejmuje pomoc drogową oraz uprawnienia do:

 • bezpłatnego zawarcia Umowy ubezpieczenia
 • korzystania z Programu rabatowego
 • korzystania z Programu concierge

Choć z pozoru może się wydawać, że usługi, które oferowane są w ramach tego produktu dla posiadaczy kart, są jedynie pomocą assistance na drodze, to fakty są zgoła inne. Choć oczywiście oferta jest naprawdę bogata, za każdą zorganizowaną pomoc płaci ubezpieczony.

 

Aby zostać członkiem klubu należy posiadać specjalną kartę, zawierającą indywidualny, dla każdego klienta numer. Katy są do uzyskania w wyznaczonych punktach prowadzących ich dystrybucję (lista partnerów www.pzu.pl/pzupomoc) oraz pod numerem telefonu 801 102 102 i jedynie pod warunkiem ukończenia 18 lat i posiadania pełnych zdolności do czynności prawnych. Każda karta po jej uzyskaniu musi być aktywowana i nie może się to odbyć później, niż wskazuje data widoczna na opakowaniu.

Członkostwo w klubie rozpoczyna się w chwili aktywacji karty i wygasa, w zależności od wariantu, po 61 lub 366 dniach.

Karta PZU Pomoc Polska

To jedno z 2 wariantów dodatkowej ochrony na drodze, zapewniającej pomoc nie tylko w razie wypadku lub awarii pojazdu, ale i oferującej dodatkowe udogodnienie, jak np. pomoc Asystenta PZU lub możliwość korzystania z promocji PZU i jego partnerów, organizowanych dla klubowiczów.

 

Pomoc na drodze

W ramach tego wariantu, PZU zapewnia pomoc na drodze, polegającą na:

 • holowaniu samochodu po wypadku, awarii i użyciu niewłaściwego paliwa do maksymalnie 150 km. Jest to organizacja i pokrycie kosztów holowania do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego, w sytuacji gdy niemożliwa jest naprawa na miejscu zdarzenia.
 • naprawie na miejscu zdarzenia, jeśli samochód uległ wypadkowi, awarii lub użyto niewłaściwego paliwa. PZU pokrywa koszty dojazdu i robocizny, ale nie części i materiałów, za które płaci ubezpieczony
 • postoju samochodu na parkingu, maksymalnie 3 dni jeśli nie ma możliwości odstawienia pojazdu do warsztatu, z powodu np. późnej godziny nocnej, dnia wolnego od pracy
 • złomowaniu samochodu, polegającej na organizacji i pokryciu kosztów odholowania pojazdu na najbliższe złomowisko i złomowania. Usługa ta świadczona jest na pisemny wniosek ubezpieczonego
 • wynajęciu pojazdu zastępczego po wypadku, awarii lub kradzieży na maksymalnie 7 dni. Ewentualny samochód zastępczy będzie takiej samej klasy co auto ubezpieczone, jednak nie wyższej nić klasa C
 • zakwaterowaniu w hotelu 2 lub 3 gwiazdkowym na nocleg, maksymalnie 3 dni, po uszkodzeniu samochodu lub jego kradzieży. Zakwaterowanie przysługuje kierowcy i pasażerom, jednak osób nie może być więcej, niż miejsc w samochodzie, określonych w dowodzie rejestracyjnym
 • pokryciu kosztów odwiezienia kierowcy do warsztatu, do którego jest odholowywany jego samochód. Transport odbywa się pojazdem pomocy drogowej lub innym transportem wskazanym przez PZU
 • przewiezieniu podróżnych do miejsca zamieszkania lub miejsca docelowego podróży (jeśli jest ono bliżej od miejsca zdarzenia niż miejsce zamieszkania) po wypadku samochodu, jego awarii lub kradzieży. Pomoc przysługuje także wtedy gdy kierowca z powodu urazów nie będzie w stanie kontynuować podróży.
 • pokryciu kosztów przejazdu 1 osoby od warsztatu, w celu odebrania naprawionego samochodu
 • zapewnieniu kierowcy zastępczego, jeśli kierujący ma urazy ciała lub zmarł. Kierowca zastępczy odwozi pasażerów do miejsca zamieszkania, a jego usługa nie obejmuje opłat za paliwo czy przejazd płatną droga
 • pokryciu kosztów przejazdu i zakwaterowania na maksymalnie 3 dni 1 osoby, która odwiedza w szpitalu kierowcę lub pasażera, który ucierpiał w wyniku wypadku ubezpieczonym samochodem
 • organizacji i pokryciu kosztów transportu zwłok, kierowcy lub pasażera do miejsca pochówku
 • dowozie paliwa, ale bez pokrycia kosztów jego kupna
 • otwarciu pojazdu, odholowaniu go do warsztatu lub transporcie właściciela w celu zabrania z domu drugiego kompletu kluczy, jeśli zostały one zgubione, zatrzaśnięte, skradzione, lub utracone w inny sposób
 • organizacji i pokryciu kosztów wymiany uszkodzonego ogumienia na miejscu zdarzenia, lub odholowania pojazdu do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego. Pomoc nie obejmuje kosztów opon i innych materiałów.
 • uruchomieniu pojazdu, jeśli rozładował się akumulator
 • wymianie przepalonej żarówki
 • odholowaniu po wypadku pojazdu, jego awarii lub kradzieży przyczepki, ciągniętej przez samochód do wskazanego miejsca, jednak maksymalnie 150 km
 • transporcie medycznym kierowcy lub pasażera
 • opiece nad niepełnoletnimi dziećmi kierowcy lub pasażera, który uległ wypadkowi. Opieka sprawowana będzie na pisemny wniosek prawnego opiekuna i jedynie do momentu przekazania ich pod opiekę innego opiekuna prawnego
 • opiece nad zwierzęciem kierowcy lub pasażera, obejmującej przewóz do najbliższego hotelu dla zwierząt lub lecznicy w razie konieczności
 • usługach informacyjnych, np. o postępowaniu po wypadku, telefonach pomocy drogowej, informacjach o sieciach warsztatów naprawczych, itd.

 

Zdarzenia nie objęte ochroną

Towarzystwo podaje również sytuacje, w których szkoda, nie jest objęta ubezpieczeniem. Następuje to, gdy szkoda:

 • spowodowana była umyślnie lub przez rażące niedbalstwo
 • spowodowana była przez kierującego lub osobę uprawnioną pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, nie posiadających uprawnień do prowadzenie pojazdu lub zbiegłą z miejsca wypadku, w którym inny uczestnik ruchu odniósł obrażenia lub zmarł
 • spowodowana była pojazdem nie zarejestrowanym, nie posiadającym dowodu rejestracyjnego lub ważnych badań technicznych
 • spowodowana była działaniami wojennymi lub świadczeniami na rzecz wojska
 • powstała w wyniku eksploatacji samochodu
 • powstała w związku z używaniem samochodu niezgodnie z przeznaczeniem lub złego przewożenia bagażu
 • powstała po udziale w bójce, chyba że była to obrona własna
 • powstała w wyniku samobójstwa lub prób samobójczych
 • jest wynikiem powtarzających się awarii, w krótkim odstępie czasu, a PZU realizowało co do nich wcześniej świadczenia

 

W przypadku wykupienia Karty na 60 dni, wszelka pomoc związana z awarią samochodu, zaczyna obowiązywać po 14 dniowym okresie karencji

 

Usługi dodatkowe w ramach Karty PZU Pomoc

W ramach Karty PZU Pomoc oferowana jest dodatkowa usługa Twój Asystent PZU. Jest to możliwość skorzystania z pomocy osoby, która pewne spraw może załatwić za ubezpieczonego. System działania tej usługi jest prosty, wystarczy wypełnić i mailowo wysłać odpowiedni formularz, albo zadzwonić na infolinię pod numer 801 102 102, a przedstawiciel PZU zajmie się opisaną sprawą. Jednak sytuacje, w których można skorzystać z usług Asystenta, są dokładnie sprecyzowane, a koszty związane z daną sprawą pokrywa ubezpieczony.

O pomoc Asystenta można poprosić, gdy potrzeba:

 • holowanie samochodu
 • wynajęcie pojazdu
 • sprzedaż lub zakup auta
 • ocena stanu technicznego samochodu, którego kupnem zainteresowany jest ubezpieczony
 • kierowca zastępczy
 • fachowa pomoc w domu
 • tłumacza angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego
 • korepetytora
 • opieki nad dziećmi, jednak nie dłużej niż na 2 godziny
 • opieka nad zwierzętami, doraźna na 48 godzin lub nawet na 2 tygodnie maksimum
 • dostawa zakupów
 • pralnia na telefon
 • biletów na imprezy sportowe i kulturalne
 • organizacji porady prawnej

 

Programy rabatowe

Karta PZU Pomoc w Drodze Polska daje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, skorzystania z programów rabatowych partnerów PZU oraz skorzystania z ofert specjalnych, takich jak:

 • tania wymiana opon
 • zniżka za mieszkanie kupione w ramach inwestycji InCity w Warszawie lub Trzy Stawy w Katowicach
 • zniżki w sklepie internetowym PZU
 • oferty SPA dla klubowiczów

 

Usługa Concierge

Program Concierge, który również jest elementem oferty dla członków klubu i posiadaczy platynowej karty kredytowej, zapewnia organizację wszelkiego rodzaju spraw związanych z awarią samochodu oraz organizacji rezerwacji biletów, stolików, stanowisk w klubie sportowym

 

Zawarcie umowy i wykupienie Karty

Oferta Karty PZU Pomoc w Drodze Polska dostępna jest w dwóch wariantach: na 60 dni i na 365 dni. W zależności od tego czy interesująca dla klienta jest ochrona całoroczna czy może jedynie na wyjazd lub wakacje, ma on możliwość zawarcia odpowiedniej umowy. Ceny Kart to: 117 zł na 60 dni oraz 200 zł na 365 dni.

 

Należy jednak pamiętać, że karta zakupiona i nie aktywowana jest nieważna i nie uprawnia właściciela do skorzystania z pomocy lub ofert.

 

Korzystanie z Karty PZU Pomoc

Aby skorzystać z pomocy, w razie wystąpienia sytuacji na drodze, która objęta jest tym wariantem ochrony, można:

 • zadzwonić pod numer 801 102 102, który czynny jest cały rok i przez całą dobę
 • wysłać SMS pod numer 4102 o treści: Pomoc
 • napisać wiadomość e-mail na adres biuro@pzupomoc.pl

 

Podczas kontaktu należy podać niezbędne informacje:

 • imię, nazwisko i adres osób wymagających pomocy, czyli kierowcy lub pasażerów chronionego pojazdu
 • markę, numer rejestracyjny samochodu lub inne dane, które okażą się niezbędne do jego zidentyfikowania na miejscu zdarzenia i zapewnienia odpowiedniej pomocy
 • możliwie najdokładniejsze miejsce zdarzenia i numer telefonu , pod którym osiągalna jest osoba zawiadamiająca o zdarzeniu
 • opis problemu i rodzaj potrzebnej pomocy